Groepen

Uitgangspunten

Kinderopvang De Blokkendoos is een flexibel en kleinschalig kinderdagverblijf en biedt
een huiselijke sfeer opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. 

 

Onze kinderopvang bestaat uit 2 groepen

1. baby/dreumes groep 0-2 jaar

2. peutergroep 2-4 jaar

 

Op locatie de Europalaan hebben we twee mooie
ruimtes beschikbaar.
Daarnaast een mooie leefkeuken en een compleet
afgeschermde buitenspeelplaats.

 
De 2 ruimtes zijn alle twee anders ingericht. Met speciale dagen
wordt er ook aandacht geschonken aan de inrichting. Denk hierbij
aan pasen en kerst